SILTEN RENO – system renowacji murów, obejmujący środki do hydrofobizacji i wytwarzania przepon chroniących przed kapilarnym podciąganiem wilgoci oraz zestaw zapraw specjalnych i renowacyjnych. Preparaty te doskonale sprawdzają się zwłaszcza w obiektach zabytkowych. W skład systemu wchodzą: preparaty hydrofobizujące oraz zaprawy specjalne i tynki renowacyjne.

SILTEN PROPROOF – membrana opracowana w taki sposób, by całkowicie chronić żelbetowe konstrukcje podziemne przed wnikaniem gazów i wody oraz jej korozyjnym oddziaływaniem. Trójwarstwowa membrana, składa się z rdzenia polietylenowego; jest jednostronnie laminowana włókniną polipropylenową. Folia SILTEN PROPROOF jest bardzo mocna, a przy tym lekka jej powłoka zewnętrzna łączy się doskonale z wylewanym betonem, ściśle do niego przylegając i bardzo łatwo dostosowując się do zakładanych kształtów żelbetowej konstrukcji, tworząc w ten sposób nieprzepuszczalną, uszczelniającą warstwę ochronną. Membrana może być układana na wilgotnym podłożu z chudego betonu lub nawet na zagęszczonym gruncie. Prace izolacyjne z zastosowaniem membrany m,ogą być prowadzone również zima, w temperaturze do -5° C. Pasma membrany można ze sobą łączyć, zgrzewając membranę gorącym powietrzem. Łączenie może również się odbywać za pomocą kleju naniesionego fabrycznie, lub taśm klejących. Mocowanie krawędzi membran do szalunku może odbywać się mechanicznie. Stosując każdą metod łączenia membrany, należy wykonywać zakłady o minimalnej szerokości 6 cm.

SILTEN POLSKA – do wytwarzania przeciwwilgociowych wtórnych izolacji poziomych i pionowych stosuje:

  • METODĘ TERMOINIEKCJI – wykorzystującą zjawisko termodyfuzji w strefie hydrofobizacji. Metoda jest chroniona patentem w Urzędzie Patentowym R.P. Różni się ona od zwykłych metod iniekcyjnych tym, że przed etapem ciśnieniowej iniekcji następuje termodyfuzyjne osuszenie strefy hydrofobizacji poprzez akumulację ciepła w murze. Istotą tej metody jest wstępne osuszenie strefy muru z zalegającej w jego strukturze wody, a następnie wykonanie trwałej przepony hydrofobowej blokującej ponowne wnikanie wilgoci. Do osuszania muru stosuje się specjalne urządzenia termowentylacyjne, skonstruowane według polskiego wynalazku, chronionego patentem w UPRP . Elementy grzejne i nadmuchu powietrza umieszcza się w nawierconych w ścianie otworach. Po znaczącym opróżnieniu porów i kapilar z wody, wykorzystując zakumulowane podczas osuszania muru ciepło, preparat hydrofobowy penetruje w strukturze muru. Dzięki akumulacji ciepła w przegrodzie obniża się lepkość płynu hydrofobowego, a przez to poprawia się jego penetracja. Po odparowaniu rozpuszczalnika silikon utwardza się na ściankach porów i kapilar, w postaci monomolekularnego filmu, wytwarzając wyjątkowo skuteczną membraną hydrofobową, niepozwalającą na ponowne wnikanie i podciąganie wilgoci w kapilarach muru praktycznie zatrzymując kapilarny transport wilgoci w murze. Metoda TERMOINIEKCJI pozwala na wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, ale można też w ten sposobem wytworzyć izolację pionową. To ostatnie rozwiązanie stosuje się aby uniknąć wykonywania kłopotliwych wykopów na zewnątrz budynku lub gdy odsłonięcie murów nie jest możliwe.
  • METODĘ HISTEREZY KAPILARNEJ – metodę iniekcyjną chronioną patentem w Urzędzie Patentowym RP; realizowaną przy użyciu specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia. Metoda ta została przebadana i rozwinięta we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, dzięki realizowanemu przez naszą firmę w latach 2016-2018, projektowi, pt.: „Opracowanie innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody.”, dofinansowanemu przez Fundusze Europejskie Województwa Mazowieckiego. Skonstruowane unikalne urządzenie, pozwala na sterowanie zmianą wielkości adsorpcji w określonej temperaturze, na powierzchni ścianek porów w ceramicznych materiałach budowlanych, powstającej w czasie generowania określonych zmian ciśnienia płynu hydrofobowego podczas jego podawania w procesie iniekcji, prowadząc do zwiększenia efektywności hydrofobiozacji.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.