SILTEN RENO – system renowacji murów, obejmujący środki do hydrofobizacji i wytwarzania przepon chroniących przed kapilarnym podciąganiem wilgoci oraz zestaw zapraw specjalnych i renowacyjnych. Preparaty te doskonale sprawdzają się zwłaszcza w obiektach zabytkowych. W skład systemu wchodzą: preparaty hydrofobizujące oraz zaprawy specjalne i tynki renowacyjne.

SILTEN POLSKA – do wytwarzania przeciwwilgociowych wtórnych izolacji poziomych i pionowych stosuje:

  • METODĘ TERMOINIEKCJI – wykorzystującą zjawisko termodyfuzji w strefie hydrofobizacji. Metoda jest chroniona patentem w Urzędzie Patentowym R.P. Różni się ona od zwykłych metod iniekcyjnych tym, że przed etapem ciśnieniowej iniekcji następuje termodyfuzyjne osuszenie strefy hydrofobizacji poprzez akumulację ciepła w murze. Istotą tej metody jest wstępne osuszenie strefy muru z zalegającej w jego strukturze wody, a następnie wykonanie trwałej przepony hydrofobowej blokującej ponowne wnikanie wilgoci. Do osuszania muru stosuje się specjalne urządzenia termowentylacyjne, skonstruowane według polskiego wynalazku, chronionego patentem w UPRP . Elementy grzejne i nadmuchu powietrza umieszcza się w nawierconych w ścianie otworach. Po znaczącym opróżnieniu porów i kapilar z wody, wykorzystując zakumulowane podczas osuszania muru ciepło, preparat hydrofobowy penetruje w strukturze muru. Dzięki akumulacji ciepła w przegrodzie obniża się lepkość płynu hydrofobowego, a przez to poprawia się jego penetracja. Po odparowaniu rozpuszczalnika silikon utwardza się na ściankach porów i kapilar, w postaci monomolekularnego filmu, wytwarzając wyjątkowo skuteczną membraną hydrofobową, niepozwalającą na ponowne wnikanie i podciąganie wilgoci w kapilarach muru praktycznie zatrzymując kapilarny transport wilgoci w murze. Metoda TERMOINIEKCJI pozwala na wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, ale można też w ten sposobem wytworzyć izolację pionową. To ostatnie rozwiązanie stosuje się aby uniknąć wykonywania kłopotliwych wykopów na zewnątrz budynku lub gdy odsłonięcie murów nie jest możliwe.
  • METODĘ HISTEREZY KAPILARNEJ – metodę iniekcyjną chronioną patentem w Urzędzie Patentowym RP; realizowaną przy użyciu specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia. Metoda ta została przebadana i rozwinięta we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, dzięki realizowanemu przez naszą firmę w latach 2016-2018, projektowi, pt.: „Opracowanie innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody.”, dofinansowanemu przez Fundusze Europejskie Województwa Mazowieckiego. Skonstruowane unikalne urządzenie, pozwala na sterowanie zmianą wielkości adsorpcji w określonej temperaturze, na powierzchni ścianek porów w ceramicznych materiałach budowlanych, powstającej w czasie generowania określonych zmian ciśnienia płynu hydrofobowego podczas jego podawania w procesie iniekcji, prowadząc do zwiększenia efektywności hydrofobiozacji.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.