Europejski fundusz rozwoju regionalnego – PROGRAM REGIONALNY

13.04.2017 roku SILTEN TERBUD Sp. z o. o. Sp.k. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.02.00-14-5625/16-00 o dofinansowanie Projektu „Opracowanie innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego sposobu osuszania murów metodą histerezy kapilarnej oraz skonstruowanie urządzenia do zastosowania tej metody.

  • Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 – 31.12.2018
  • Koszt realizacji Projektu: 2 764 769,77 zł.
  • Wydatki kwalifikowalne: 2 316,883,13 zł.
  • Kwota dofinansowania: 1 315 067,29 zł.

 

Europejski fundusz rozwoju regionalnego – INTELIGENTNY ROZWÓJ

Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall
Nr projektu: POIR.04.01.02-00-0099/16
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów
Akronim: DryWall
Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.07.2020
Konsorcjum: Lider: Instytut Techniki Cielnej Politechniki Warszawskiej, Partner: Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K.
Wielkość wsparcia: całkowite wydatki kwalifikowane: 4 152 039,50 zł (w tym Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K 2 224 172,00 zł), dofinansowanie 3 615 391,10 zł (w tym Silten Terbud Sp. z o.o. Sp. K 1 687 523,60 zł)
Kierownik projektu: dr inż. Piotr Łapka
Kierownik projektu po stronie Partnera: mgr Tomasz Matuszewski

Opis projektu

Projekt dotyczył usprawnienia i optymalizacji pod względem zużycia energii i wydajności metody termoiniekcji, która jest stosowana przez firmę Silten Polska do osuszania i izolowania zawilgoconych murów. Najważniejszym rezultatem projektu jest opracowanie zoptymalizowanej metody termoiniekcji oraz wdrożenie jej na rynek. Rezultatem projektu jest znacząco ulepszona technologia termoiniekcji, stanowiąca innowacyjność przełomową. W projekcie powstało nowe oprzyrządowanie do prowadzenia procesu ogrzewania i osuszania murów, pozwalające na optymalne projektowanie i planowanie całego procesu. Proces ogrzewania i osuszania został zautomatyzowany poprzez zastosowanie czujników oraz zaawansowanego układu sterowania, który pozwala zakończyć ogrzewanie i osuszanie muru w momencie uzyskania wymaganych , jednorodnych parametrów dla całego osuszanego odcinka muru.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.